Aankondiging van een opdracht

perceel 3 : elektrische installatie

Uitvoeren van elektriciteitswerken

Publicatiedatum
15-12-2016
Deadline
07-02-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
45310000 - Aanleg van elektriciteit
Regiocodes (NUTS)
BE223 - Arr. Tongeren
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Ark van Noé NV
Postadres
Rode Kruislaan 128, 3740 Bilzen, BE
Contactpunt(en)
Architectengroep PSK nv
Ter attentie van
Paulissen Henriette

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

zie bestek

Vakbekwaamheid

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 4 : tot 900.000 EUR, Categorie: P1

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1857 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!