TMVW servicelijnen
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

AF-8020-13-002: Renovatie van de stookplaats van sportcomplex "De Valkaart" te Oostkamp

Onderhavige opdracht betreft de renovatie van de stookplaats van het sportcomplex De Valkaart te Oostkamp in het beheer van TMVW.
De opdracht omvat volgende werkzaamheden:
- Het vervangen van de bestaande verouderde stookinstallatie door performante moderne stookketels.
- De collector in de stookplaats, regeling en toebehoren worden vernieuwd;
- Integratie van een WKK om deels te voorzien in de thermische en elektrische behoefte;
- Integratie van een beheerssysteem en energiebeheer op de installatie;
- Het uitvoeren van noodzakelijke aanpassingen aan de elektrische installatie;
- Het voorzien van noodzakelijke isolatie;
- Het leveren van de noodzakelijke indienststellingsdocumenten, keuringen en attesten.
De werkzaamheden dienen plaats te vinden gedurende de sluitingsperiode:
24 augustus 2015 tot 14 september 2015.

Publicatiedatum
29-10-2015
Opdrachtcodes (CPV)
45331000 - Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning
Deze aankondiging betreft
Onvolledige procedure
De gunningsprocedure is afgebroken
De opdracht wordt wellicht opnieuw aangekondigd

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
TMVW servicelijnen
Postadres
Stropstraat 1, 9000 Gent, BE
Contactpunt(en)
Hantson Dorine

Overige nadere inlichtingen

De procedure werd stopgezet.