FEDASIL_PETIT CHÂTEAU
Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

levering, plaatsing en in werking stellen deurmagneet

levering, plaatsing en in werking stellen deurmagneet aan deur 078 (onthaal) klein-kasteeltje

Datum van verzending van deze aankondiging
04-08-2017
Publicatiedatum
04-08-2017
Deadline
23-08-2017
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
FEDASIL_PETIT CHÂTEAU
Postadres
9e Linielaan 27
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
dienst overheidsopdrachten klein-kasteeltje
Telefoon
-
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.fedasil.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=281993