Rectificatie

Raamovereenkomst voor werken inzake sloop gebouwen en bouwrijp maken terrein.

Sloop van gebouwen en bouwrijp maken van terreinen.

Datum van verzending van deze aankondiging
16-01-2018
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
45110000 - Slopen en ontmantelen van gebouwen, en grondverzet

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
De Werkvennootschap NV van publiek recht
Postadres:
Sint-Lazaruslaan 4-10
Plaats:
Brussel
Postcode:
1210
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
-
E-mail:
jelle.vercauteren@dwv.vlaanderen

Wijzigingen

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
08-02-2018 18:00
Te lezen:
19-02-2018 10:00

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
08-02-2018 18:00
Te lezen:
19-02-2018 10:00

Overige nadere inlichtingen

Verlenging van de termijn voor de ontvangst van offertes

Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1238 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer