Aankondiging van een opdracht

Herconditionering en verbouwen bestaand Internaat te Brugge. Perceel 3 vernieuwen buitenschrijnwerk klooster

Herconditonering en verbouwen van bestaand internaat te Brugge. Perceel 3: vernieuwen buitenschrijnwerk klooster

Publicatiedatum
13-12-2016
Deadline
27-01-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
45421130 - Plaatsen van deuren en ramen
Regiocodes (NUTS)
BE251 - Arr. Brugge
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
vzw Palaestra
Postadres
Magdalenastraat 30, 8200 Brugge Sint-Michiels, BE
Contactpunt(en)
Gino Debruyne & architecten
Ter attentie van
Gilbert Lagast

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: 1, Categorie:D5

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1905 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!