Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Project 22.322/1 (09.021w) - Sint-Niklaas, collector Ossenhoek

Project 22.322/1 (09.021w) - Sint-Niklaas, Collector Ossenhoek
• voorbereidende opbraakwerken van bestaande verhardingen en riolering met de aansluitingen.
• aanleg van semi-gescheiden riolering met huisaansluitingen en straatkolken.
? buizen di 250 : 1.645 m
? buizen di 300 : 2.752 m
? buizen di 400 : 768 m
? buizen di 500 : 780 m
? buizen di 600 : 1.142 m
? buizen di 800 : 15 m
? kokers 2.000 x 1.000mm : 21 m
• directional drilling
? buizen du 140 : 31 m
• plaatsen van persleiding in polyethyleen
? Buizen du 180 : 411 m
• Herstel/renovatie van bestaande riolering
• bouw van pompstations
• bouw van overstorten
• werken aan waterlopen met betuiningen van palen en planken, steenbestortingen, schanskorven,erosiewerende geotextielen, blokzoden en herbruikkeien
• rijwegen en rijwegdelen in beton op steenslagfundering
• Aanleg van bitumineuze verharding op steenslagfundering
• Plaatsing van een compoundvoeg
• Aanleg van plein in gezaagde keien op fundering van schraal beton.
• Aanleg van rijwegdelen en parkeerstroken in keien op steenslagfundering
• Aanleg van rammelstroken in keien op fundering van schraal beton.
• aanleg van rijweg met verharding in betonstraatstenen op steenslagfundering
• aanleg van weggoten, kantstroken en trottoirbanden.
• aanleg van groenaanplantingen en straatmeubilair.
• Aanleg of herstel van fietspaden in beton op steenslagfundering
• Aanleg van bermdelen in grasbetontegels op steenslagfundering
• Aanleg van voetpaden en opritten in betonstraatstenen op fundering van schraalbeton
• Aanleg/herstel van bermen met steenslag
• Aanbrengen van accenten witte kunstharsmarkeringslaag
• uitrusting met markering en signalisatie
• herstel van diverse verhardingen
• de taken uit te voeren door de Opdrachtnemer cfr. KB van 25/01/01 inzake tijdelijke en mobiele bouwplaatsen en project veiligheids- en gezondheidsplan.
De uitvoering van de opdracht gebeurt in 7 fasen, met respect voor deelfasen en toegankelijkheidsvoorwaarden.

Publicatiedatum
23-10-2015
Opdrachtcodes (CPV)
45232411 - Aanleggen van afvalwaterleidingen
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres
Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, BE
Contactpunt(en)
Directie Infrastructuur
Ter attentie van
Dhr. Dirk De Waele

Overige nadere inlichtingen

TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 1 :
Wijziging bestek.
Verslag camera-inspectie wordt toegevoegd aan de aanbestedingsdocumenten.