Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE – Internationale Instellingen – Opnieuw vastlijmen van de dakafdichting in EPDM

SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE – Internationale Instellingen – Opnieuw vastlijmen van de dakafdichting in EPDM

Datum van verzending van deze aankondiging
28-11-2017
Publicatiedatum
28-11-2017
Deadline
13-12-2017
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Opdrachtcodes (CPV)
45261900 - Reparatie en onderhoud van daken

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Postadres
Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2
Plaats
BRUSSEL
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Pascal DELEPELEIRE
Telefoon
+32 254166695
Fax
-
E-mail
pascal.delepeleire@buildingsagency.be
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=292351