Infrabel - Area North-East
Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Bestek 57/54/2/14/003. Bouwen van een tractieonderstation te Landen.

De aanneming bestaat uit het bouwen van een technisch gebouw, namelijk een tractieonderstation. Het betreft een gesloten ruwbouw, afwerking (inclusief sanitaire inrichtin) en buitenaanleg. In dit bestek is een zeer beperkte elektrische installatie voorzien, bijvoorbeeld het aansluiten van ventilatoren.

Publicatiedatum
22-10-2015
Deadline
02-12-2015 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45232221 - Transformatoronderstation
Regiocodes (NUTS)
BE242 - Arr. Leuven
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Infrabel - Area North-East
Postadres
Koningin Astridplein 27, 2018 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
I-AM.NE
Ter attentie van
Bureau I-AM.NE-aannemingen

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

- Een RSZ-attest overeenkomstig art.67 van het KB plaatsing van 16/07/2012;
- Een ‘fiscaal attest in het kader van overheidsopdrachten’ overeenkomstig art. 68 van het KB plaatsing van 16/07/2012, afgeleverd door de Algemene Administratie Inning en Invorderingen, NOGA – Toren A, 17e verdieping, Koning Albert II-laan 33, bus 43, 1030 Schaarbeek, tel. 02/575.80.80, e-mail : [email protected], maximum 15 dagen voor de uiterste datum van indiening van de offertes.

Vakbekwaamheid

Erkenning vereist in de categorie D, klasse 5 of hoger.