Aankondiging van een opdracht

Heraanleg Willebroek Fase 3 - Deel Schoolweg, Stationsstraat

Heraanleg Willebroek fase 3 - Deel Schoolweg, Stationsstraat
De opdracht omvat in hoofdzaak:
- het opbreken van bestaande verhardingen;
- het opbreken van lijnvormige en plaatselijke elementen;
- uitvoeren van een algemeen droog grondverzet;
- opbreken van bestaande rioleringsbuizen en toegangs- en verbindingsputten;
- het op- en afbreken van rots-, metselwerk- en betonbrokken;
- het uitvoeren van grondverbeteringen;
- het plaatsen van geotextiel;
- het aanleggen van rioleringen in betonbuizen van verschillende diameter;
- het maken van toegangs- en verbindingsputten met putrand en putranddeksels;
- het maken van aansluitingen van straatkolken en aflopen op de riolering;
- het maken van onderfunderingen en steenslagfunderingen;
- het plaatsen van lijnvormige en plaatselijke elementen;
- het maken van nieuwe wegverhardingen, parkeerstroken en voetpaden in betonstraatstenen en asfalt, cementbeton, dolomiet en gebakken straatstenen;
- het rooien van bestaande groenstructuren;
- het slopen van bestaande gebouwen;
- het leveren en plaatsen van speeltoestellen, straatmeubilair, enz.;
- het aanpassen en renoveren van bestaande tuinmuur;
- het leveren en aanplanten van openbaar groen;

Publicatiedatum
13-12-2016
Deadline
19-01-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
45233120 - Wegenbouwwerken
45232440 - Aanleggen van rioleringsbuizen
Regiocodes (NUTS)
BE212 - Arr. Mechelen
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Studiebureau Talboom
Postadres
A. Meersmansdreef 1, 2870 Puurs, BE
Contactpunt(en)
Administratie Infra

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Waarde: Tussen 2500000.00 EURen 3000000.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Vakbekwaamheid

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 6 : tot 3.225.000 EUR, Categorie: C1, E1

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1833 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!