Studiebureau Talboom
Aankondiging van een opdracht

Heraanleg Willebroek Fase 3 - Deel Schoolweg, Stationsstraat

Heraanleg Willebroek fase 3 - Deel Schoolweg, Stationsstraat
De opdracht omvat in hoofdzaak:
- het opbreken van bestaande verhardingen;
- het opbreken van lijnvormige en plaatselijke elementen;
- uitvoeren van een algemeen droog grondverzet;
- opbreken van bestaande rioleringsbuizen en toegangs- en verbindingsputten;
- het op- en afbreken van rots-, metselwerk- en betonbrokken;
- het uitvoeren van grondverbeteringen;
- het plaatsen van geotextiel;
- het aanleggen van rioleringen in betonbuizen van verschillende diameter;
- het maken van toegangs- en verbindingsputten met putrand en putranddeksels;
- het maken van aansluitingen van straatkolken en aflopen op de riolering;
- het maken van onderfunderingen en steenslagfunderingen;
- het plaatsen van lijnvormige en plaatselijke elementen;
- het maken van nieuwe wegverhardingen, parkeerstroken en voetpaden in betonstraatstenen en asfalt, cementbeton, dolomiet en gebakken straatstenen;
- het rooien van bestaande groenstructuren;
- het slopen van bestaande gebouwen;
- het leveren en plaatsen van speeltoestellen, straatmeubilair, enz.;
- het aanpassen en renoveren van bestaande tuinmuur;
- het leveren en aanplanten van openbaar groen;

Publicatiedatum
13-12-2016
Deadline
19-01-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
45233120 - Wegenbouwwerken
45232440 - Aanleggen van rioleringsbuizen
Regiocodes (NUTS)
BE212 - Arr. Mechelen
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Studiebureau Talboom
Postadres
A. Meersmansdreef 1, 2870 Puurs, BE
Contactpunt(en)
Administratie Infra

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Waarde: Tussen 2500000.00 EURen 3000000.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Vakbekwaamheid

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 6 : tot 3.225.000 EUR, Categorie: C1, E1