Ter Kimme
Aankondiging van een opdracht

Fase 1 en 2: Uitbreiding en verbouwing WZC Ter kimme lot omgevingswerken

Fase 1 en 2: Uitbreiding en verbouwing WZC lot omgevingswerken

Publicatiedatum
23-12-2016
Deadline
30-01-2017 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
45233160 - Paden en andere verharde oppervlakken
45215212 - Bouwen van bejaardenhuis
Regiocodes (NUTS)
BE235 - Arr. Oudenaarde
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Ter Kimme
Postadres
Kloosterstraat 3, 9520 Sint-Lievens-Houtem, BE
Ter attentie van
mevr. Katrien Eeckhout

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie bestek

Economische en financiële draagkracht

Zie bestek

Vakbekwaamheid

Zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 3 : tot 500.000 EUR, Categorie: G of volgens inschrijvingsbedrag
uitvoeringstermijn: Fase 1: uiterlijke startdatum 15 maart 2017 - einddatum 31 mei 2017
Fase 2: 50 werkdagen