Kunstencentrum Vooruit vzw
Aankondiging van een opdracht

VZW Kunstencentrum Vooruit Gent - Besteknr dossier 31 - perceel 4 : LIFTEN

VZW Kunstencentrum Vooruit te Gent - Bestek nr dossier 31 - perceel 4 : LIFTEN
Lot 4 : renovatie "snoepwinkel" en herstructurering toegangszone en Lot 5 : inrichting voorbouw

Publicatiedatum
13-12-2016
Deadline
02-02-2017 om 10:45
Opdrachtcodes (CPV)
45331100 - Installeren van centrale verwarming
45313100 - Installeren van liften
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Kunstencentrum Vooruit vzw
Postadres
Sint-Pietersnieuwstraat 23, 9000 Gent, BE
Ter attentie van
Johan Penson

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie administratieve bepalingen van het aanbestedingsdossier

Economische en financiële draagkracht

Zie administratieve bepalingen van het aanbestedingsdossier

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 2 : tot 275.000 EUR, Categorie: N1