Aankondiging van een opdracht

VZW Kunstencentrum Vooruit Gent - Besteknr dossier 31 - perceel 4 : LIFTEN

VZW Kunstencentrum Vooruit te Gent - Bestek nr dossier 31 - perceel 4 : LIFTEN
Lot 4 : renovatie "snoepwinkel" en herstructurering toegangszone en Lot 5 : inrichting voorbouw

Publicatiedatum
13-12-2016
Deadline
02-02-2017 om 10:45
Opdrachtcodes (CPV)
45331100 - Installeren van centrale verwarming
45313100 - Installeren van liften
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Kunstencentrum Vooruit vzw
Postadres
Sint-Pietersnieuwstraat 23, 9000 Gent, BE
Ter attentie van
Johan Penson

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie administratieve bepalingen van het aanbestedingsdossier

Economische en financiële draagkracht

Zie administratieve bepalingen van het aanbestedingsdossier

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 2 : tot 275.000 EUR, Categorie: N1

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1857 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!