Middelkerke
Aankondiging van een opdracht

Schilderwerken Calidris te Westende en Gemeentehuis te Middelkerke

schilderwerken aan de Calidris te Westende en gemeentehuis te Middelkerke

Publicatiedatum
22-12-2016
Deadline
30-01-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45440000 - Schilderwerk en beglazing
Regiocodes (NUTS)
BE255 - Arr. Oostende
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Middelkerke
Postadres
Spermaliestraat 1, 8430 Middelkerke, BE
Contactpunt(en)
Neyrinck Alain

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Vakbekwaamheid

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 2 : tot 275.000 EUR, Categorie: D13, D24