BVBA STUDIEBUREEL ING. G. MINNE
Aankondiging van een opdracht

1456-KBO MATER ELEKTRICITEIT

RENOVATIE VAN EEN SCHOOLGEBOUW
ELEKTRICITEIT

Publicatiedatum
15-10-2015
Deadline
20-11-2015 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
45310000 - Aanleg van elektriciteit
Regiocodes (NUTS)
BE235 - Arr. Oudenaarde
Contracttype
Werken
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
BVBA STUDIEBUREEL ING. G. MINNE
Postadres
Patrijspark 23, 9800 DEINZE, BE
Contactpunt(en)
Minne Geert

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

ZIE LASTENBOEK

Economische en financiële draagkracht

ZIE LASTENBOEK

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 1 : tot 135.000 EUR, Categorie: P1