Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen NoordkAnt B vzw
Aankondiging van een opdracht

Omgevingsaanleg van het Groenendaalcollege te Merksem

Omgevingswerken Groenendaalcollege Merksem

Publicatiedatum
07-12-2016
Deadline
17-01-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen NoordkAnt B vzw
Postadres
Noorderlaan 108, 2030 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
KOBA Noordkant Bouwcel
Ter attentie van
Bart Goossens

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

tussen 250.000 en 350.000 eur

Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Overeenkomstig Administratieve Bepalingen.

Eventuele minimumeisen:

Document “verklaring op eer” dient ingevuld en ondertekend bijgevoegd.

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 3 : tot 500.000 EUR, Categorie: C