Rio-Link NV
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

RI3H031 - Rio-link Hoboken, renovatie Kloosterstraat

RI3H031 - Rio-link Hoboken, renovatie Kloosterstraat
• voorbereidende werken en opbraakwerken van bestaande verhardingen;
• opbreken van bestaande buizen en inspectieputten;
• opvullen van bestaande rioleringen;
• aanleggen van rioleringen;
• maken van inspectieputten: prefab en ter plaatse gestort beton;
• maken van huis- en kolkaansluitingen;
• plaatsen van lijnvormige elementen;
• maken van nieuwe verhardingen in asfalt en betonstraatstenen;

Publicatiedatum
08-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45232411 - Aanleggen van afvalwaterleidingen
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Rio-Link NV
Postadres
Mechelsesteenweg 66, 2018 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
Directie Infrastructuur
Ter attentie van
Dhr. Dirk De Waele

Overige nadere inlichtingen

TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 1 :
Aanpassing meetstaat :
“De post 49 van het inschrijvingsbiljet is een stelpost. Het afleveren bodembeheerrapporten is vastgelegd op 1000 euro.”