Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

V0018015 - RWZI Brugge, Vervangen motorreductor en sturing schuiven beluchting

V0018015 - RWZI Brugge, vervangen motorreductor en sturing schuiven beluchting
De werken omvatten het reviseren en bedrijfszeker maken van de influent- en effluentschuiven van de 4 beluchtingsbekken op RWZI Brugge. De motorreductoren dienen vervangen te worden, de mechanische onderdelen van de schuiven moeten vernieuwd worden en er dienen extra eindelopen geplaatst te worden waardoor ook de elektrische stuurkring dient aangepast te worden.


Datum van verzending van deze aankondiging
11-06-2019
Publicatiedatum
11-06-2019
Deadline
02-07-2019
Regiocodes (NUTS)
BE25 - Prov. West-Vlaanderen
Opdrachtcodes (CPV)
45252130 - Uitrusting voor rioolwaterzuivering

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres
Dijkstraat 8
Plaats
Aartselaar
Postcode
2630
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Dhr. Dirk De Waele
Telefoon
+32 34504511
Fax
+32 34583020
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.aquafin.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=343984