Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Sint Genesius-Rode - FOD Justitie - Vervangen van parking paaltjes.

Sint Genesius-Rode - FOD Justitie - Vervangen van parking paaltjes.

Datum van verzending van deze aankondiging
10-08-2017
Publicatiedatum
10-08-2017
Deadline
31-08-2017
Regiocodes (NUTS)
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Opdrachtcodes (CPV)
45233294 - Plaatsen van wegsignalisatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Postadres
Universiteitslaan, 1B
Plaats
HASSELT
Postcode
3500
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Luc Jacob
Telefoon
+32 16318723
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be/
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=282495