Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

BRUSSEL - Residence Clos Brederode - Vernieuwen douchebak en douchedeur-appartement 4 links

BRUSSEL - Residence Clos Brederode - Vernieuwen douchebak en douchedeur-appartement 4 links

Datum van verzending van deze aankondiging
01-06-2018
Publicatiedatum
01-06-2018
Deadline
11-06-2018
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Opdrachtcodes (CPV)
45332400 - Installeren van sanitair

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Postadres
Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2
Plaats
BRUSSEL
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
COSYNS BART
Telefoon
+32 25512020
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=310564