Vlaamse Milieumaatschappij
Aankondiging van een opdracht

Afbraakwerkzaamheden aan het magazijn te Herentals

De opdracht is een overheidsopdracht voor aanneming van werken.
De opdracht bestaat uit het uitvoeren van afbraakwerkzaamheden aan een magazijn. Het betreft hoofdzakelijk (niet limitatief) :
• Verwijderen oude hoogspanningsinstallatie, incl voedingskabels
• Verwijderen oude asbesthoudende stookolieinstallatie, incl tanks en leidingen
• Graafwerkzaamheden: aanleg van een wadi
• …

Publicatiedatum
16-10-2015
Deadline
25-11-2015 om 15:00
Opdrachtcodes (CPV)
45110000 - Slopen en ontmantelen van gebouwen, en grondverzet
45262660 - Verwijderen van asbest
Regiocodes (NUTS)
BE213 - Arr. Turnhout
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Vlaamse Milieumaatschappij
Postadres
Lange Kievitstraat 111-113 bus 64, 2018 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
Moeskops Stoffel

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 1 : tot 135.000 EUR (volgens de raming), Categorie: G5