Heilig Hart Dienstverleningscentrum voor personen met verstandelijke beperkingen vzw
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Herinrichten van de buitenomgeving

Herinrichting van de buitenruimte

Publicatiedatum
06-10-2015
Opdrachtcodes (CPV)
45432112 - Aanbrengen van bestrating
45111000 - Sloopwerkzaamheden, bouwrijp maken en ruimen van bouwterreinen
45112000 - Graafwerkzaamheden en grondverzet
45233330 - Funderingswerkzaamheden voor straten
77310000 - Beplanten en onderhouden van groengebieden
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Heilig Hart Dienstverleningscentrum voor personen met verstandelijke beperkingen vzw
Postadres
Leernsesteenweg 53, 9800 Deinze, BE
Contactpunt(en)
Coussement Patricia Christiane

Overige nadere inlichtingen

De resultaten van het bodemonderzoek werden toegevoegd aan de opdrachtdocumenten. Het resultaat is terug te vinden in het document erratum 1 dd 20151006 & bijlage.