Stad Nieuwpoort
Aankondiging van een opdracht

Aanleg extra petanquevelden Sportpark Nieuwpoort

rooien van bomen en struiken, de nodige grondwerken en de aanleg van nieuwe petanquevelden en verharding

Publicatiedatum
05-10-2015
Deadline
13-11-2015 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE258 - Arr. Veurne
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Nieuwpoort
Postadres
Marktplein 7, 8620 Nieuwpoort, BE
Ter attentie van
Alain Cappelle (Diensthoofd cel uitvoering-Technische dienst)

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestekvoorwaarden

Economische en financiële draagkracht

zie bestekvoorwaarden

Vakbekwaamheid

Erkenning Categorie C Wegenbouwkundige werken klasse 1