NMBS
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

GSP.T0.080 Gent Sint-Pieters - Ombouw van het station Gent Sint-Pieters: tweede deelrealisatie sporen 7 t.e.m. 1 en inrichting gelijkvloers en niveau -1

De opdracht omvat de realisatie van het tweede deel van het station in dienst en in coördinatie met nevenaanemingen. De werken omvatten:
• Vanaf spoor 7 tot en met spoor 1 :
- Afbraak en afvoeren van de reizigers- en dienstperrons en hun bovenstructuren, de vroegere tramtunnel, de Voskenslaantunnel, de centrale reizigerstunnel, de diensttunnel en alle gronden met hun inhoud (rioleringen, kabels, …) tot op de nodige diepten en met de nodige voorzieningen en behandelingen en in verschillende fasen.
- Afbraak en afvoeren van noordelijke keerwanden met damplanken aan de kant van het bestaande busstation en het Maria-Hendrikaplein, ook op niv.-1.
- Afbraak en afvoeren van het Infopunt aan de Clementinalaan en de nodige uitgravingen met behandelen van verontreinigde gronden.
• Opbouw van een viaduct voor sporen 7 tot en met 1, bovenop een gelijkvloers, ondergronds niveaus en tus-senniveaus.
• Op het viaduct, aanleg van nieuwe perrons met één grote overkapping (GOK) en kleine zij-overkappingen (KOK) met alle bijbehoren zoals trappen, roltrapwangen, banken, wachthuisjes, bureel, windvangen, liftschachten, verlichting en andere technische installaties.
• Op het gelijkvloers inrichten en afwerken, inclusief technische installaties, van een, door een beglaasde gevel omringde, concessieruimte met concessieblokken, evenals een fietsenstalling op een tussenniveau, en deels publieke ruimtes, zoals de Cloquetgang, een eerste deel van de tramperrons met een toezichterslokaal en afwerken van de zone waar het Infopunt stond.
• In de ondergrondse niveaus, technische lokalen, bergingen, burelen, fietsenstallingen, kiss en ride zone, lokalen voor De Lijn, … inclusief technische installaties.
• Openmaken (zagen) van de oostelijke wand van de tijdelijke tramtunnel.
• De technische installaties zullen ook de draagconstructies en bekabelingen inhouden door de aannemer te plaatsen voor ICT-installaties (monitoren, detectoren, luidsprekers, camera’s, klokken, …) .

Publicatiedatum
22-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45213300 - Gebouwen in verband met vervoersdiensten
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
NMBS
Postadres
Frankrijkstraat 56, 1060 Brussel, BE

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie

Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten (behalve voor een DAS) of beschrijvende document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten
In plaats van
14-12-2016 13:00
Te lezen
23-12-2016 13:00
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen Datum:
In plaats van
19-01-2017 10:00
Te lezen
02-02-2017 10:00
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend Datum:
In plaats van
19-01-2017 10:00
Te lezen
02-02-2017 10:00