Leefkader - Openbare Ruimten
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

HERAANLEG VAN VOETPADEN IN DE GEMEENTE ANDERLECHT

Heraanleg van voetpaden in de gemeente Anderlecht

Publicatiedatum
20-10-2015
Opdrachtcodes (CPV)
45233140 - Wegwerkzaamheden
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Leefkader - Openbare Ruimten
Postadres
J. Wybranlaan, 45, 1070 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Openbare Werken
Ter attentie van
Kurt De Durpel

Overige nadere inlichtingen

Lastenboek : post 18 van de samenvattende opmeting : voor de eenheid moet men m³ lezen in plaats van m²