Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Tervuren, museum, maken boring en werkput

Tervuren, museum, maken boring en werkput

Datum van verzending van deze aankondiging
18-12-2017
Publicatiedatum
18-12-2017
Deadline
15-01-2018
Regiocodes (NUTS)
BE242 - Arr. Leuven
Opdrachtcodes (CPV)
45111290 - Voorbereidende werkzaamheden voor leidingen

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Postadres
Universiteitslaan, 1B
Plaats
HASSELT
Postcode
3500
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Guinier Bert
Telefoon
+32 495923386
Fax
-
E-mail
Bert.guinier@buildingsagency.be
Hoofdadres
http://buildingsagency.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=294055
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1772 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!