Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

DOM-032-10-219-Z: Het uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken in de Sluizestraat op het grondgebied van de gemeente De Haan.

DOM-032-10-219-Z: Het uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken in de Sluizestraat op het grondgebied van de gemeente De Haan.

Datum van verzending van deze aankondiging
14-11-2017
Publicatiedatum
14-11-2017
Regiocodes (NUTS)
BE255 - Arr. Oostende
Opdrachtcodes (CPV)
45231300 - Bouwen van pijpleidingen voor water en afvalwater
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Postadres
Stropstraat 1
Plaats
GENT
Postcode
9000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Patrick Rombaut
E-mail
patrick.rombaut@farys.be

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2399 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!