VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
Aankondiging van een opdracht

GCVAK0801.1 - opdracht van dakwerken en kelderdichting

open aanbesteding - GVAK0801.1 - opdracht van dakwerken en kelderdichting in GC De Vaartkapoen - Schoolstraat 76 te 1080 Brussel

Publicatiedatum
30-10-2015
Deadline
07-12-2015 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
45260000 - Dakdekkers- en andere gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
Postadres
E.Jacqmainlaan 135, 1000 BRUSSEL, BE
Contactpunt(en)
Directie Gebouwen & Patrimonium
Ter attentie van
Ann Bollen (Adj. van de Direct. - architect-Dir. Gebouwen & Patrimonium)

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

Betreft één perceel

Voorwaarden voor deelneming

-