Bouw overheidsopdrachten

De bouw is een zeer belangrijke en uiterst actieve sector wat betreft overheidsopdrachten. Wegenwerken, bruggenbouw, renovaties, loodgieterij, enz. Wanneer je actief bent in deze sector, neem dan zeker eens de tijd om hier wat rond te kijken.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!
De Vlaamse Waterweg nv Aankondiging van een gegunde opdracht

Bestek nr. WBK-BB1087 Albertkanaal – Gemeente Schoten: Verbreding van het Albertkanaal aan de rechteroever afwaarts te Hoogmolenbrug.

Dit project bestaat uit het verbreden van het Albertkanaal te Schoten aan de rechteroever afwaarts de Hoogmolenbrug. In een eerste fase (niet voorzien in deze aanbesteding) zal de duiker van de Braambeek vervangen worden door een nieuwe overloopconstructie. Hierbij zal ook al nieuwe wegenis voorzien worden, rekening houdend met de kanaalverbreding, en dus meer landinwaarts van de bestaande oever....
Publicatie22-03-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Antwerpen (BE211)
Regie der Gebouwen - Regio Brussel Aankondiging van een opdracht

Laken - Koninklijk Kasteel - Aanpassingswerken en herofrissing garage lokalen (burelen, sanitair, enz…)

Laken - Koninklijk Kasteel - Aanpassingswerken en herofrissing garage lokalen (burelen, sanitair, enz…)
Publicatie22-03-2019
Deadline29-04-2019
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
SCOOP Aankondiging van een opdracht

stookplaatsrenovatie in kleuter-, basis- en middenschool Hertog-Jan gelegen in de Kerkhoflaan 28 te 3070 Kortenberg

stookplaatsrenovatie in kleuter-, basis- en middenschool Hertog-Jan gelegen in de Kerkhoflaan 28 te 3070 Kortenberg
Publicatie22-03-2019
Deadline02-05-2019
Regiocode (NUTS) Prov. Vlaams-Brabant (BE24)
Technische Diensten KU Leuven Aankondiging van een opdracht

W5307 - Perceel 17A - Bestek TD/75051

W5307 – Gevelrenovatie & beperkte interieurrenovatie in gebouw 182-01 en 182 02 – Camilo Torres 1 en 2, Brusselsestraat 165, 3000 Leuven Perceel 17A: Schilderwerken Bestek TD/75051
Publicatie22-03-2019
Deadline15-04-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Leuven (BE242)
Aquafin NV - Directie Infrastructuur Rectificatie

Project 22.845/1 - Poperinge, aansluiting Haringe centrum op Roesbrugge

Project 22.845/1 - Poperinge, aansluiting Haringe centrum op Roesbrugge
Publicatie22-03-2019
Regiocode (NUTS) Prov. West-Vlaanderen (BE25)
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant Rectificatie

TV3V 2009 Ternat - AfrittenCommplex E40 - N285 Assesteenweg

De opdracht kadert in het wegwerken van gevaarlijke punten en wegvakken in Vlaanderen.Hij omvat de werken voor het aanpassen van het gevaarlijk punt te Ternat Afrittencomplex E40 x N285 Assesteenweg (TV3V 2009). De werken houden zowel rioleringswerken als oppervlaktewerken in.
Publicatie22-03-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Leuven (BE242)
Scholengroep 13 Zuid-Limburg Aankondiging van een opdracht

Leveren en plaatsen van sportvloer

Leveren en plaatsen van een naadloze combi-elastische sportvloer bestaande uit een vlakelastische houten onderbouw met een puntelastische toplaag.
Publicatie22-03-2019
Deadline24-04-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Tongeren (BE223)
Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest CVBA Rectificatie

Bouw van van een duurzame wijk bestaande uit drie woongebouwen en uitrustingen, op de terreinen gelegen op de hoek van de delwartstraat en de klaverst...

Onderhavige opdracht heeft als onderwerp het ontwerp en de bouw van een duurzame wijk, bestaande uit 3 wooncomplexen en infrastructuur, op 3 huizenblokken gedefinieerd in de bijlagen 1,2 en 3 van het bijzonder bestek.Het programma wordt gepreciseerd in het bijzonder bestek en zijn bijlagen.
Publicatie22-03-2019
Regiocode (NUTS) Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad (BE100)
WGC De Regent Aankondiging van een opdracht

Nieuwbouw Wijkgezondheidscentrum De Regent Ruwbouw met afwerking + administratieve en technische coördinatie van alle percelen (elektriciteit, HVAC +...

Bouwen van een nieuw wijkgezondheidscentrum na afbraak van een bestaand gebouw. Het betreft een grote multidisciplinaire praktijk waar artsen, verpleegkundigen, kinesisten en andere zorgkundigen samenwerken.
Publicatie22-03-2019
Deadline31-05-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Antwerpen (BE211)
Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust - Afdeling Kust Aankondiging van een gegunde opdracht

Vernieuwen van de houten duinovergang en keerwand te Bredene

De werken omvatten in hoofdzaak: - Het verwijderen van de bestaande houten duinovergang; - Het leveren en plaatsen van de nieuwe houten duinovergang; - Het leveren en plaatsen van afsluiting in kastanjehout; - Het leveren en plaatsen van helmbeplanting; - Het vervangen van een houten keerwand;
Publicatie22-03-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Oostende (BE255)
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

IEPER - REGIE DER GEBOUWEN - Sanitaire installaties

IEPER - REGIE DER GEBOUWEN - Sanitaire installaties
Publicatie22-03-2019
Deadline09-04-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Ieper (BE253)
Regie der Gebouwen - Regio Brussel Aankondiging van een opdracht

Laken - Koninklijk Kasteel - Vervangen van beschadigde balusters – Dekstenen – Aanvullen van ontbrekende balusters keermuur

Laken - Koninklijk Kasteel - Vervangen van beschadigde balusters – Dekstenen – Aanvullen van ontbrekende balusters keermuur
Publicatie22-03-2019
Deadline30-04-2019
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
Aquafin NV - Directie Infrastructuur Proces-verbaal van opening van de offertes

Project 20.767B/1 - Zonnebeke, aanleg riolering in de Zandvoordeplaats, Zillebekestraat, Kruisekestraat, Zandvoordestraat, Houtemstraat, Kortestraat,...

Project 20.767B/1 - Zonnebeke, Toevoerleiding naar landelijke zuivering Zandvoorde en aanleg riolering in de Zandvoordeplaats, Zillebekestraat, Kruisekestraat, Zandvoordestraat, Houtemstraat, Kortestraat, Gaverstraat en Komenstraat (W217012)
Publicatie22-03-2019
Regiocode (NUTS) Prov. West-Vlaanderen (BE25)
Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis v.z.w. (met campussen te Aalst, Asse en Ninove) Proces-verbaal van opening van de offertes

Renovatiewerken daken Asse

Renovatiewerken daken campus Asse
Publicatie22-03-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Aalst (BE231)
Intercommunale Waterleidingsmaatschappij van Veurne-Ambacht Proces-verbaal van opening van de offertes

HERINRICHTING BEZOEKERSCENTRUM DOORNPANNE

SAMENVATTENDE BESCHRIJVING OPDRACHT: - Opbreken van bestaande verhardingen - Het rooien van bomen en plaggen van duingrasland - Uitgraven van grond - Aanleggen halfverharding kleischelpen - Plaatsen van betonstraatstenen - Plaatsen van lijnvormige elementen - Het uitvoeren van alle bijkomende werken beschreven in dit bestek of vermeld in de opmeting, of deze bevolen door de opdrachtgevers tijde...
Publicatie22-03-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Veurne (BE258)
Aquafin NV - Directie Infrastructuur Proces-verbaal van opening van de offertes

TLT3005A - Tielt, Aanleg bufferbekken op de Marialoopbeek en aansluiting riolering achterzijde woningen Blekerij- en Dertig Zilverlingenstraat

TLT3005A - Balen, Aanleg bufferbekken op de Marialoopbeek en aansluiting riolering achterzijde woningen Blekerij- en Dertig Zilverlingenstraat - aanleggen van een bufferbekken - bouwen rioolleidingen en toegangs- en verbindingsputten - bouwen van constructies in gewapend beton - groenaanleg - onderhoud van bovenvermelde werken
Publicatie22-03-2019
Regiocode (NUTS) Prov. West-Vlaanderen (BE25)
Aquafin NV - Directie Infrastructuur Proces-verbaal van opening van de offertes

V1252002 - Dendermonde, vervanging pompen en EM, m.u.v. elektrisch bord

V1252002 - Dndermonde, vervanging pompen en EM, m.u.v. elektrisch bord PS Justitieplein, Dendermonde : vervanging van de elektromechanische uitrusting, elektrische aanpassingen en bouwkundige aanpassingen in de droge kelder.
Publicatie22-03-2019
Regiocode (NUTS) Prov. Oost-Vlaanderen (BE23)
IOK Afvalbeheer Proces-verbaal van opening van de offertes

Omgevingswerken EnergieConversiePark (ECP) in Beerse

Deze publicatie is gelinkt aan een eerdere publicatie voor dit dossier. De opening van de biedingen was voorzien op maandag 11 maart 2019 om 10.00 uur. Omwille van een incident op e-tendering, kon de opening van de biedingen niet plaatsvinden. De bestekdocumenten zijn niet gewijzigd. De openingsdatum is verplaatst naar 22 maart 2019 om 10.00 uur. Een UEA hoeft niet voorzien te worden.
Publicatie22-03-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Turnhout (BE213)
Intercommunale Leiedal Aankondiging van een opdracht

Infrastructuurwerken woonproject Transfo te Zwevegem

Deze opdracht heeft tot doel: Infrastructuurwerken voor het woonproject Transfo te Zwevegem. De werken omvatten hoofdzakelijk wat volgt: a. Uitvoeren van topografische verrichtingen. b. Opbreken van verhardingen. c. Aanleggen van rioleringen en bouwen van inspectieputten. d. Realiseren van aansluitingen van huisriolen. e. Grondwerken voor de aardebaan. f. Aanleggen van funderingen. g. Aanleggen va...
Publicatie21-03-2019
Deadline26-04-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Kortrijk (BE254)
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

GENT - REGIE DER GEBOUWEN - Afbreken houten wand en plaatsen gemetste wand

GENT - REGIE DER GEBOUWEN - Afbreken houten wand en plaatsen gemetste wand
Publicatie21-03-2019
Deadline04-04-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Gent (BE234)
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

GENT - FOD JUSTITIE - Verwijderen van asbestplaten op garages

GENT - FOD JUSTITIE - Verwijderen van asbestplaten op garages
Publicatie21-03-2019
Deadline04-04-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Gent (BE234)
AGSO Knokke-Heist Rectificatie
Publicatie21-03-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Brugge (BE251)
Gemeentebestuur van Sint-Jans-Molenbeek Aankondiging van een opdracht

Opdracht voor werken betreffende het beheer van het grondverzet voor de Nederlandstalige school Windekind (fase 2), gelegen Jean-Baptiste Decockstraat...

Het project omvat de afbraak van de bodembedekking, de graafwerken en de voorbereidingen van de grondbekisting, de behandeling, de evacuatie, tijdelijke opslag en het beheer van afgraafwerken die bestemd zijn voor de bouw van de nieuwe school Windekind, gelegen Jean-Baptiste Decockstraat 54 te Sint-Jans-Molenbeek.
Publicatie21-03-2019
Deadline18-04-2019
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
De Vlaamse Waterweg nv Aankondiging van een opdracht

Aanleg of verbreding van een jaagpad langs het Kanaal naar Charleroi op het tracé van fietssnelweg F20 Brussel-Halle

Aanleg of verbreding van een jaagpad langs het Kanaal naar Charleroi op het tracé van fietssnelweg F20 Brussel-Halle
Publicatie21-03-2019
Deadline23-04-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Halle-Vilvoorde (BE241)
Technische Diensten KU Leuven Aankondiging van een opdracht

WB002 - Perceel 8Z - Bestek TD/75017

WB002 – Herbestemming van gebouw 150-71 – Kartuizerklooster, Bankstraat 75, 3000 Leuven Perceel 8Z: Natte technieken Bestek TD/75017
Publicatie21-03-2019
Deadline15-04-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Leuven (BE242)
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1687 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!