Bouw overheidsopdrachten

De bouw is een zeer belangrijke en uiterst actieve sector wat betreft overheidsopdrachten. Wegenwerken, bruggenbouw, renovaties, loodgieterij, enz. Wanneer je actief bent in deze sector, neem dan zeker eens de tijd om hier wat rond te kijken.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!
Regie der Gebouwen – Vlaanderen Regio Oost Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Leuven, FOD Justitie, sierpleister stockageruimte en overloop

Leuven, FOD Justitie, sierpleister stockageruimte en overloop
Publicatie19-06-2019
Deadline03-07-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Leuven (BE242)
Regie der Gebouwen – Vlaanderen Regio Oost Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Diest FOD Financiën, herstellen goot voorzijde gebouw

Diest FOD Financiën, herstellen goot voorzijde gebouw
Publicatie19-06-2019
Deadline03-07-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Leuven (BE242)
UZ Leuven Rectificatie

Openbare procedure voor werken O&N4 - Cryotheek - uitbreiding biobank - burelen weefselbank, perceel afbraak en vakkundige opbouw

Afbraak en vakkundige opbouw De opdracht situeert zich in het gebouw O&N4 op Campussite Gasthuisberg, Herestraat 49 in 3000 Leuven. Het betreft de afbraak en vakkundige opbouw van verdieping 2 en 3.
Publicatie19-06-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Leuven (BE242)
Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij arro. Dendermonde Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Bouwen van 4 sociale ééngezinswoningen in Dendermonde (Baasrode)- Frans Bonduelstraat

Bouwen van 4 sociale ééngezinswoningen in Dendermonde (Baasrode)- Frans Bonduelstraat
Publicatie19-06-2019
Deadline27-08-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Dendermonde (BE232)
vzw Vrije Basisschool Welle Aankondiging van een opdracht

Uitbreiding Vrije Basisschool Welle - Fase 2

Uitbreiding Vrije Basisschool Welle - Fase 2: ruwbouw, dakwerken, buitenschrijnwerk, technieken, afwerking en omgevingsaanleg
Publicatie19-06-2019
Deadline20-08-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Aalst (BE231)
Aquafin NV Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Afbraak RWZI Maasmechelen - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Slopen van een oude waterzuiveringsinstallatie en het selectief afvoeren en verwerken van alle vrijgekomen materialen en bouwrijp maken van het volledige terrein.
Publicatie19-06-2019
Deadline09-07-2019
Regiocode (NUTS) VLAAMS GEWEST (BE2)
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Aankondiging van een opdracht
Publicatie19-06-2019
Deadline13-08-2019
Regiocode (NUTS) Prov. West-Vlaanderen (BE25)
Stad Antwerpen Aankondiging van een opdracht

Florent Cootmansplein. Heraanleg speelterrein

Florent Cootmansplein. Heraanleg speelterrein
Publicatie19-06-2019
Deadline14-08-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Antwerpen (BE211)
Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs Aankondiging van een opdracht

Oproep tot aanvraag tot deelneming selectiefase DBFM project SKOG(Scholengroep van het Katholiek Onderwijs Gent).

Onderhavige opdracht betreft de realisatie van het project SKOG (Scholengroep van het Katholiek Onderwijs Gent) als onderdeel van het nieuwe projectspecifieke DBFM-programma in uitvoering van het decreet van 25 november 2016. Dit project omvat het ontwerp (Design), de bouw (Build), de financiering (Finance) en het onderhoud gedurende 30 jaar (Maintain) ("DBFM") van de Scholengroep van het Katholie...
Publicatie19-06-2019
Deadline21-10-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Gent (BE234)
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

WACHTEBEKE - REGIE DER GEBOUWEN - Vervangen buitenschrijnwerk

WACHTEBEKE - REGIE DER GEBOUWEN - Vervangen buitenschrijnwerk
Publicatie19-06-2019
Deadline04-07-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Gent (BE234)
Middelkerke Rectificatie

Aanstelling van een bouwteam voor het ontwerp, de realisatie en het onderhoud van het nieuw casinogebouw te Middelkerke

* opmaak van een architecturaal ontwerp voor een nieuw casinogebouw, inclusief zeewering* opmaak van een ontwerp van de buitenaanleg zodat het nieuwe casinogebouw ruimtelijk optimaal wordt geïntegreerd ten opzichte van de zee, de zeedijk en het Epernayplein* het bouwen van het nieuwe casinogebouw te Middelkerke, inclusief zeewering* het ontwerpen en bouwen van een ondergrondse parking* het onderho...
Publicatie19-06-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Oostende (BE255)
INFRABEL - Directie Asset Management, Area North-West Rectificatie

206380 - Uitrustingswerken wisselcomplex Stuivenberg

De opdracht TR 206380 kadert in de sanering en de capaciteitsuitbreiding van de bestaande lijnL50A tussen Gent en Brugge van 2 naar 4 sporen. Het hoofddoel is Y Stuivenbergstraat (km 85.4) in dienst te nemen, tervervanging van de huidige Y Oostkamp (km 87.0). Tevens omvat deze opdracht voorbereidende werken tussen km 80.0 en YStuivenbergstraat (km 85.4), aanpassingen aan L50A/5, en ingrepen langs...
Publicatie19-06-2019
Regiocode (NUTS) Prov. Oost-Vlaanderen (BE23)
De Oostendse Haard Rectificatie

Bouwen van appartementsgebouw met referentie de Bloemenwinkel

zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)
Publicatie19-06-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Oostende (BE255)
Bio Base Europe Pilot Plant vzw Aankondiging van een opdracht

Ruwbouw nieuw kantoorgebouw en uitbreiding labo Bio Base Flow BBEPP

Overheidsopdracht voor de ruwbouw voor een nieuw kantoorgebouw en uitbreiding labo van de Pilot Plant voor het Bio Base Flow project te Gent, Rodenhuizekaai 1
Publicatie19-06-2019
Deadline26-08-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Gent (BE234)
Technische Diensten KU Leuven Aankondiging van een gegunde opdracht

W5845 - Perceel 5C - Bestek TD/74154

W5845 – Restauratie en herinrichting studentenkamers in gebouw 175 01 – Pauscollege, Hogeschoolplein 3, 3000 Leuven Perceel 5C: Buitenschrijnwerk met onderdeel 1: buitenschrijnwerk in hout (renovatie) lot 1 – Linkervleugel onderdeel 2: buitenschrijnwerk in hout (renovatie) lot 2 – Rechtervleugel onderdeel 3: buitenschrijnwerk in hout (renovatie) lot 3 – Achtervleugel onderdeel 4: buitenschrijnwer...
Publicatie19-06-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Leuven (BE242)
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Aankondiging van een opdracht

project FATIMA _ Elf Novemberstraat te Zwevegem

Wegen-, riolerings- en omgevingswerken
Publicatie19-06-2019
Deadline13-08-2019
Regiocode (NUTS) Prov. West-Vlaanderen (BE25)
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

BRUGGE - REGIE DER GEBOUWEN - Vervangen luchtbevochtiger + waterverzachter

BRUGGE - REGIE DER GEBOUWEN - Vervangen luchtbevochtiger + waterverzachter
Publicatie19-06-2019
Deadline04-07-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Brugge (BE251)
De Vlaamse Waterweg nv Proces-verbaal van opening van de offertes

Raamovereenkomst asbestverwijdering voor diverse gebouwen op het grondgebied van De Vlaamse Waterweg nv

De werken omvat hoofdzakelijk: - Het demonteren/afbreken van de huidige daken, binnenafwerking en technieken teneinde toegang te krijgen tot de asbestbesmette/asbesthoudende onderdelen. - Het demonteren/afbreken van bestaande asbesttoepassingen. - Het herplaatsen van opbouwstopcontacten en verlichting,… - Het vernieuwen van dichtingen en isolatie waar dit bestaande was als asbesttoepassing. - Het...
Publicatie19-06-2019
Regiocode (NUTS) VLAAMS GEWEST (BE2)
Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Geotechniek Proces-verbaal van opening van de offertes

Raamovereenkomst (bestellingsop-dracht) met het oog op het uitbesteden van geotechnisch onderzoek in si-tu, nl. sonderingen door de afdeling Geotechni...

De opdracht omvat het uitvoeren van geotechnisch onderzoek nl. sonderingen. Het betreft hierbij elektrische, mechanische en piëzocone-diepsonderingen eventueel met dissipatieproeven.
Publicatie19-06-2019
Regiocode (NUTS) VLAAMS GEWEST (BE2)
Gemeente Schoten Proces-verbaal van opening van de offertes

Leveren en plaatsen van een nieuwe airco installatie gemeentehuis - zijde Verbertstraat

1. het buiten dienst stellen en verwijderen van de oude airco installatie 2. het leveren en plaatsen van een nieuwe airco installatie
Publicatie19-06-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Antwerpen (BE211)
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant Rectificatie

Herstellen asfaltverhardingen op gewestwegen en fietspaden in Vlaams-Brabant (2019-2022)

De werken omvatten hoofdzakelijk het uitvoeren van structurele onderhoudswerken en kleinere tot middelgrote herstellingswerken aan de asfaltverhardingen van rijwegen en fietspaden en plaatselijke herstellingen van fietspaden op gewestwegen in Vlaams-Brabant.
Publicatie18-06-2019
Regiocode (NUTS) Prov. Vlaams-Brabant (BE24)
Technopolis NV Aankondiging van een opdracht

De engineering, productie en installatie van een architecturale installatie met als voornaamste functie het brengen en delen van live content.

Deze opdracht omvat de vertaling van het onderstaand beschreven conceptuele plan (De Toren) naar een realistische en haalbare versie, rekening houdend met de veiligheidsvoorschriften in een publieke ruimte en de vooropgestelde timing. Hoewel wij een zo correct mogelijke vertaling wensen staat het de kandidaat inschrijver vrij om een alternatief voor te stellen indien hij dit nodig acht omwille van...
Publicatie18-06-2019
Deadline19-07-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Mechelen (BE212)
Aquafin NV - Directie Infrastructuur Rectificatie

RI3A253 - Antwerpen, wegenis- en rioleringswerken Bredastraat

RI3A253 - Antwerpen, wegenis- en rioleringswerken Bredastraat- voorbereidende werken- topografische werkzaamheden- opbraakwerken- grondwerken - aanleg riolering in gres (dia 250, 400 en 500), betonbuizen (dia 700), en kokerelementen (800x1500, 1000x2000)- funderingsverbetering via grindpalen- aanleg van asfaltverharding, cementbetonverharding, betonstraatsteen en grasbetontegels- beplantingswerken
Publicatie18-06-2019
Regiocode (NUTS) Prov. Antwerpen (BE21)
Kliniek Sint-Jozef VZW Aankondiging van een gegunde opdracht

VZW Kliniek St. Jozef Pittem Masterplan - Fase 1

Masterplan St. Jozef Pittem - Fase 1 P01 - Hoogspanning en omleidingswerken
Publicatie18-06-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Roeselare (BE256)
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

BRUGGE - REGIE DER GEBOUWEN - Elektrotechnische installatiewerken

BRUGGE - REGIE DER GEBOUWEN - Elektrotechnische installatiewerken
Publicatie18-06-2019
Deadline04-07-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Brugge (BE251)
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2035 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!