Erkenningsregeling – nutssectoren

MBER – AESQ POB/2018

Opstellen van een lijst van gekwalificeerde (erkende) leveranciers voor de levering van betonpalen, beantwoordend aan de
normen NBN EN 12843 & NBN EN B 21-602 en aan de bijkomende voorschriften van de Opdrachtgever.
Geraamde omvang : 4.500 palen per jaar.


Datum van verzending van deze aankondiging
20-04-2018
Publicatiedatum
23-04-2018
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Opdrachtcodes (CPV)
44212225 - Palen

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Eandis System Operator cvba
Postadres
Brusselsesteenweg 199
Plaats
MELLE
Postcode
9090
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
-
Fax
-
E-mail
emmanuel.falmagne@eandis.be
Hoofdadres
http://www.eandis.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=306434
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2213 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!