Aankondiging van een opdracht

Bruxelles, Police fédérale: REMPLACEMENT D’UNE PORTE POUR CHAUFFERIE

Werken
Publicatie datum
19-04-2017
Aanbestedende overheid
Régie des Bâtiments, Service Opérationnel de Bruxelles | 1060 Bruxelles, BE | Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
Opdrachtcodes (CPV)
44221220 - Branddeuren
45421130 - Plaatsen van deuren en ramen
Korte inhoud
Bruxelles, Police fédérale: REMPLACEMENT D’UNE PORTE POUR CHAUFFERIE
truck tower-crane sharing