Aankondiging van een opdracht

Brussel, Federale Politie: VERVANGING VAN EEN DEUR VOOR STOOKPLAATS

Werken
Publicatie datum
19-04-2017
Aanbestedende overheid
Regie Der Gebouwen, Operationele Dienst Brussel | 1060 Brussel, BE | Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
Opdrachtcodes (CPV)
44221220 - Branddeuren
45421130 - Plaatsen van deuren en ramen
Korte inhoud
Brussel, Federale Politie: VERVANGING VAN EEN DEUR VOOR STOOKPLAATS
truck tower-crane sharing