Aankondiging van een opdracht

Brussel - FOD Werkgelegenheid - Levering en plaatsing van een katrol op twee vlaggenmasten om de vlaggen te verwisselen via de binnenzijde van het gebouw

Werken
Publicatie datum
04-04-2017
Aanbestedende overheid
Regie der Gebouwen - Regio Brussel | 1060 BRUSSEL, BE | Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
Opdrachtcodes (CPV)
35821000 - Vlaggen
44212250 - Masten
51122000 - Installatiediensten voor vlaggenmasten
Korte inhoud
Brussel - FOD Werkgelegenheid - Levering en plaatsing van een katrol op twee vlaggenmasten om de vlaggen te verwisselen via de binnenzijde van het gebouw
truck tower-crane sharing