Aankondiging van een opdracht

Bruxelles – SPF Justice – Nouvelle porte RF dans le local haute tension

Werken
Publicatie datum
06-04-2017
Aanbestedende overheid
Régie des Bâtiments, Service Opérationnel de Bruxelles | 1060 Bruxelles, BE | Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
Opdrachtcodes (CPV)
44221220 - Branddeuren
45421131 - Plaatsen van deuren
Korte inhoud
Bruxelles – SPF Justice – Nouvelle porte RF dans le local haute tension
truck tower-crane sharing