Aankondiging van een opdracht

Brussel – FOD Justicie – Installatie Rf-deur voor hoogspanningslokaal

Werken
Publicatie datum
06-04-2017
Aanbestedende overheid
Regie Der Gebouwen, Operationele Dienst Brussel | 1060 Brussel, BE | Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
Opdrachtcodes (CPV)
44221220 - Branddeuren
45421131 - Plaatsen van deuren
Korte inhoud
Brussel – FOD Justicie – Installatie Rf-deur voor hoogspanningslokaal
truck tower-crane sharing