Aankondiging van een opdracht

Tienen + FOD financien + leveren en plaatsen wandtegels

Werken
Publicatie datum
13-04-2017
Aanbestedende overheid
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost | 3001 Heverlee - Leuven, BE | Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
Opdrachtcodes (CPV)
44111700 - Tegels
45431200 - Zetten van wandtegels
Korte inhoud
Tienen + FOD financien + leveren en plaatsen wandtegels
truck tower-crane sharing