Aankondiging van een opdracht

DAKRENOVATIES - FASE 2 (OVERMERE)

Werken
Publicatie datum
04-04-2017
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
CVBA Hulp In Woningnood | 9290 Berlare, BE | Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen
Opdrachtcodes (CPV)
44112400 - Dak
Korte inhoud
DAKRENOVATIES - FASE 2 (OVERMERE)
Beschrijving
Gunningscriteria
Prijs: 100
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
Minimum vereisten
Idem

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
* Een lijst met de namen en de beroepskwalificaties van de personen die belast zijn met de uitvoering van de opdracht.
* Drie referenties van reeds uitgevoerde gelijkwaardige werken van de gevraagde categorie, namelijk D12, klasse 4 gedurende de afgelopen 5 jaar + vermelding contactpersoon en telefoonnummer.
Minimum vereisten
Idem
Vereiste erkenning: D12 (Bedekkingen die niet in metaal of asfalt zijn), Klasse 4
truck tower-crane sharing