Aankondiging van een opdracht

Travaux de placement de 36 boîtes aux lettres dans des logements de l'OCASC dans la Rue "Logis Militaire" à Chièvres

Werken
Publicatie datum
05-04-2017
Deadline
27-04-2017 14:00
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Andere
Aanbestedende overheid
Office Central d'Action Sociale et Culturelle du Ministère de la Défense | 1120 Neder-Over-Heembeek, BE | Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
Opdrachtcodes (CPV)
44422000 - Brievenbussen
45450000 - Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Korte inhoud
Travaux de placement de 36 boîtes aux lettres dans des logements de l'OCASC dans la Rue "Logis Militaire" à Chièvres
POUR DETAILS VOIR CAHIER DES CHARGES
Beschrijving
Gunningscriteria
Prijs: 100
truck tower-crane sharing