Aankondiging van een opdracht

Plaatsen van 36 brievenbussen aan logementen van de CDSCA in de straat "Logis Militaire" te Chièvres

Werken
Publicatie datum
05-04-2017
Deadline
27-04-2017 14:00
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Andere
Aanbestedende overheid
Centrale Dienst voor Sociale en Cultureel Actie van het Ministerie van Defensie | 1120 Neder-Over-Heembeek, BE | Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
Opdrachtcodes (CPV)
44422000 - Brievenbussen
45450000 - Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Korte inhoud
Werken van plaatsen 36 brievenbussen aan logementen van de CDSCA in de straat "Logis Militaire" te Chièvres
VOOR DETAILS ZIE BESTEK
Beschrijving
Gunningscriteria
Prijs: 100
truck tower-crane sharing