Aankondiging van een gegunde opdracht

Meerjarige open overeenkomst 2017-2020 voor het leveren en plaatsen van verduisteringssystemen (gordijnen, lamellen, folie) ten voordele van Defensie en RHDD

Leveringen
Publicatie datum
03-04-2017
Aanbestedende overheid
MRMP-I/A - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie Infrastructuur - Ondersectie Verwerving | 1140 Evere, BE | Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen | Defensie
Opdrachtcodes (CPV)
19244000 - Gordijnstoffen
39515000 - Gordijnen, draperieën, valletjes en rolgordijnen van stof
39515200 - Draperieën
39515400 - Rolgordijnen
39522130 - Zonweringen
44115810 - Gordijnroeden en gordijnen
44115900 - Zonweringselementen
44170000 - Platen, bladen, strips en folie verband houdend met bouwmaterialen
45421143 - Installeren van jaloezieën
Korte inhoud
Meerjarige open overeenkomst 2017-2020 voor het leveren en plaatsen van verduisteringssystemen (gordijnen, lamellen, folie) ten voordele van Defensie en RHDD
Gunningen

Perceel 1: Meerjarige open overeenkomst 2017-2020 voor het leveren en plaatsen van verduisteringssystemen (gordijnen, lamellen, folie) ten voordele van Defensie en RHDD

Aantal inschrijvingen
2
Waarde
424.800,00 EUR
Bedrijven
COTESE bvba | 9200 Dendermonde, BE
truck tower-crane sharing