Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

A17 Wevelgem: herstelling wegdek en riolering (kmpt. 27,8 tot 29,0)

A17 Wevelgem: Herstelling wegdek en riolering (kmpt. 27,8 tot 29,0)Vernieuwen langs de A17 (E403) tussen kmp 27,8 en 29,0 in beide rijrichtingen:
- rioleringen in combinatie met diepdrains
- wegdek
- wegaanhorigheden
Werken aan de tunnel onder vliegveld Wevelgem
- plaatsen nieuwe vluchtdeuren , leuningen
- reinigen wanden en plafond
- betonherstellingen
- herstellingswerken aan de frontmuur
Beschrijving der werken
De aanneming omvat hoofdzakelijk:
De noodzakelijke bemalingswerken
Het verzekeren van de waterafvoer van de stroomopwaartse delen en ter plaatste van de werken
De nodige stabiliteitsmaatregelen ter hoogte van oa de fundering van de brugpijlers
Het affrezen van de bitumineuze slijtlaag en onderlagen.
Het opbreken van fundering en onderfundering
Het opbreken bestaande waterafvoer en drainage
Het opbreken van bestaande veiligheidsconstructies
Het plaatsen van nieuwe riolerings- en draineerbuizen
Het aanbrengen van fundering en onderfundering
Het aanbrengen van bitumineuze slijtlaag en onderlagen
Het ter plaatse gieten van een watergreppel
Het plaatsen van nieuwe metalen en betonnen veiligheidsconstructies
Het plaatsen en aansluiten van de straatkolken
Het aanbrengen van markeringen
Het plaatsen/onderhouden/wegnemen van de werfsignalisatie.
Het reinigen van straatkolken, putten, afvoerbuizen, rioleringen, duikers, kokers, e.d.
Het onderhouden van de werken gedurende de waarborgperiode.

Publicatiedatum
01-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45233251 - Vernieuwen van wegdek
45233139 - Onderhoud van hoofdwegen
45233210 - Wegdekwerkzaamheden voor hoofdwegen
44130000 - Hoofdleidingen voor riolering
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen
Postadres
VAC Jacob van Maerlant, Koning Albert I-laan 1.2 bus 82, 8200 8200 Brugge, BE
Contactpunt(en)
Hendrik Vanderdonckt

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie

Plaats waar de te wijzigen tekst staat
nihil
Toe te voegen tekst
nihil

Overige nadere inlichtingen

Er is een nieuwe meetstaat volgens erratum 3.
Ter verduidelijking:
Post 9 : "Verwijderen en nadien terug plaatsen van alle nutsleidingen in de zijberm, incl; signalisatie 6de cat. is verwijderd in de meetstaat.
Er is een nieuwe meetstaat in excell volgens erratum 3.xls en beschrijvende opmeting volgens erratum 3.pdf
Alle reeds ingediende offertes dienen ingetrokken te worden en dienen opnieuw te worden ingediend.