Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Oostende – A.C. Financien – Vrijhavenstraat 1 – Leveren en plaatsen geautomatiseerde schuifdeur mbt toegang mindervaliden

Oostende – A.C. Financien – Vrijhavenstraat 1 – Leveren en plaatsen geautomatiseerde schuifdeur mbt toegang mindervaliden

Publicatiedatum
01-10-2015
Opdrachtcodes (CPV)
45421131 - Plaatsen van deuren
44221230 - Schuifdeuren
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West
Postadres
Oude Gentweg, 75A, 8000 BRUGGE, BE
Contactpunt(en)
Regie der Gebouwen – Vlaanderen Regio West – Oude Gentweg 75A – 8000 Brugge
Ter attentie van
Dhr. Geert VAN DE VELDE, technisch deskundige

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie

Plaats waar de te wijzigen tekst staat
VI.3) NADERE INLICHTINGEN
In plaats van
De documenten met betrekking tot deze opdracht zijn niet meer on-line beschikbaar.
De papieren versie van deze documenten kan u wel kosteloos ontvangen na aanvraag daartoe via het formulier in bijlage bij dit terechtwijzend bericht.
De documenten worden u via Taxipost overgemaakt na ontvangst van het aanvraagformulier.
Te lezen
Het bestek en al zijn bijlagen zoals meetstaat en plannen zijn enkel verkrijgbaar op aanvraag. Gelieve daartoe het bijgevoegde bestelformulier te gebruiken.
Het bestelformulier kan ook op het hierna vermelde adres aangevraagd worden: Regie der Gebouwen – Dienst e-Notification – t.a.v. dhr. Thierry VAN GUCHT, Gulden Vlieslaan 87, bus 2 te 1060 Brussel – Tel: +32 2 541 66 11 – Fax: +32 2 541 59 51 ([email protected])
U kan het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier op bovenvermeld adres overmaken bij voorkeur per e-mail (of anders per telefax of via de post). Na verificatie van uw aanvraag ontvangt u per e-mail een beveiligde link met uniek paswoord waarmee u de opdrachtdocumenten kan downloaden.
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten (behalve voor een DAS) of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten Datum:
In plaats van
12-11-2015 10:00
Te lezen
19-11-2015 10:00
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen Datum:
In plaats van
12-11-2015 10:00
Te lezen
19-11-2015 10:00
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend Datum:
In plaats van
12-11-2015 10:00
Te lezen
19-11-2015 10:00