Aankondiging van een gegunde opdracht - nutssectoren

Raamovereenkomst voor het leveren van PE-collectoren

Leveringen
Publicatie datum
14-04-2017
Aanbestedende overheid
Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening | 9000 GENT, BE | Nutssectoren | Water
Opdrachtcodes (CPV)
44160000 - Pijpleidingen, pijpleidingstelsels, pijpen, mantelbuizen, binnenbuizen en aanverwante artikelen
Korte inhoud
De onderhavige opdracht betreft het afsluiten van een raamovereenkomst voor de levering van collectoren in polyethyleen voor de realisatie van drinkwateraftakkingen. De opdracht wordt onderverdeeld in 2 percelen:
- Perceel 1: PE-collectoren DN 63
- Perceel 2: PE-collectoren DN 32
Gunningen

Perceel 1: PE-collectoren DN 63

Aantal inschrijvingen
5
Waarde
67.700,00 EUR
Bedrijven
Cynerpro nv

Perceel 2: PE-collectoren DN 32

Aantal inschrijvingen
2
Waarde
58.743,10 EUR
Bedrijven
Georg Fischer nv
truck tower-crane sharing