Aankondiging van een opdracht

Bruxelles – Musées royaux d’art et d’histoire, remplacer une double porte vitrée

Werken
Publicatie datum
24-04-2017
Aanbestedende overheid
Régie des Bâtiments, Service Opérationnel de Bruxelles | 1060 Bruxelles, BE | Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
Opdrachtcodes (CPV)
44221000 - Ramen, deuren en aanverwante artikelen
44221120 - Openslaande deuren
Korte inhoud
Bruxelles – Musées royaux d’art et d’histoire, remplacer une double porte vitrée
truck tower-crane sharing