Aankondiging van een opdracht

Brussel – Koninklijk Musea voor Kunst en Geschiedenis, vervangen van een dubbele glazen deur

Werken
Publicatie datum
24-04-2017
Aanbestedende overheid
Regie Der Gebouwen, Operationele Dienst Brussel | 1060 Brussel, BE | Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
Opdrachtcodes (CPV)
44221000 - Ramen, deuren en aanverwante artikelen
44221120 - Openslaande deuren
Korte inhoud
Brussel – Koninklijk Musea voor Kunst en Geschiedenis, vervangen van een dubbele glazen deur
truck tower-crane sharing