Aankondiging van een opdracht

Aankoop en levering van materialen onderhoud wegen voor een periode van 4 jaar

Leveringen
Publicatie datum
26-04-2017
Raamovereenkomst
ja
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Gemeente Mol | 2400 Mol, BE | Regionale of plaatselijke instantie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
44111200 - Cement
44113620 - Asfalt
44114200 - Betonproducten
44922200 - Dolomiet
Korte inhoud
Aankoop materialen onderhoud wegen voor een periode van 4 jaar
Beschrijving percelen

Perceel 1: Dolomiet en steenslag

Beschrijving
Dolomiet en steenslag
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
44922200 - Dolomiet
Gunningscriteria
Prijs: 100

Perceel 2: Koud asfalt (reparatieasfalt)

Beschrijving
Koud asfalt (reparatieasfalt)
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
44113620 - Asfalt
Gunningscriteria
Prijs: 100

Perceel 3: Warme asfalt

Beschrijving
Warme asfalt
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
44113620 - Asfalt
Gunningscriteria
Prijs: 100

Perceel 4: Schraalbeton, zandcement en cement

Beschrijving
Schraalbeton, zandcement en cement
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
44111200 - Cement
Gunningscriteria
Prijs: 100

Perceel 5: Betondallen, boordstenen, betonklinkers, greppelblokjes

Beschrijving
Betondallen, boordstenen, betonklinkers, greppelblokjes
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
44114200 - Betonproducten
Gunningscriteria
Prijs: 100
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
Geen bewijsstukken in het kader van financiële draagkracht toe te voegen door de inschrijver
Minimum vereisten
Geen

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
Geen bewijsstukken in het kader van technische bekwaamheid door de inschrijver toe te voegen
Minimum vereisten
Geen
truck tower-crane sharing