Aankondiging van een opdracht

VERVIERS : POLICE FEDERALE - Remplacement des vannes thermostatiques

Werken
Publicatie datum
24-04-2017
Aanbestedende overheid
Régie des Bâtiments - Wallonie Région Est | 4000 LIEGE, BE | Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
Opdrachtcodes (CPV)
44621110 - Radiatoren voor centrale verwarming
Korte inhoud
VERVIERS : POLICE FEDERALE - Remplacement des vannes thermostatiques
truck tower-crane sharing