Aankondiging van een opdracht

Buitengewoon onderhoud 2017 - asfaltherstellingen

Werken
Publicatie datum
06-04-2017
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Gemeente Heusden-Zolder | 3550 Heusden-Zolder, BE | Regionale of plaatselijke instantie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
44113620 - Asfalt
Korte inhoud
Buitengewoon onderhoud 2017 - asfaltherstellingen
Beschrijving
Gunningscriteria
Prijs: 100
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
Niet van toepassing.

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
niet van toepassing.
Minimum vereisten
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 3
truck tower-crane sharing