Aankondiging van een opdracht

Rapertingen – Federale Politie – Vervangen van 2 toiletpotten

Werken
Publicatie datum
10-04-2017
Aanbestedende overheid
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost | 3500 Hasselt, BE | Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
Opdrachtcodes (CPV)
44411700 - WC-brillen, deksels, toiletpotten en stortbakken
45232460 - Sanitaire installaties
45332400 - Installeren van sanitair
Korte inhoud
Rapertingen – Federale Politie – Vervangen van 2 toiletpotten
truck tower-crane sharing