Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Levering en plaatsing van fietskluizen

Fietsparkeerinfrastructuur en toebehoren

Datum van verzending van deze aankondiging
14-01-2019
Publicatiedatum
14-01-2019
Deadline
28-01-2019
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
44421600 - Bewaarkluizen

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
De Werkvennootschap NV van publiek recht
Postadres
Sint-Lazaruslaan 4-10
Plaats
Brussel
Postcode
1210
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
-
Fax
-
E-mail
kaat.maes@dwv.vlaanderen
Hoofdadres
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=330315
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=330315
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1702 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!