Aankondiging van een opdracht

BRUXELLES , SPP POLITIQUE SCIENTIFIQUE FEDERALE - Cour Extérieure – remplacement dalle effondrée

Werken
Publicatie datum
06-04-2017
Aanbestedende overheid
Régie des Bâtiments, Service Opérationnel de Bruxelles | 1060 Bruxelles, BE | Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
Opdrachtcodes (CPV)
44114250 - Betonplaten
Korte inhoud
BRUXELLES , SPP POLITIQUE SCIENTIFIQUE FEDERALE - Cour Extérieure – remplacement dalle effondrée
truck tower-crane sharing