Aankondiging van een opdracht

BRUSSEL, FOD FEDERAAL WETENSCHAPSBELEID - Vervangen van verzakte betonplaten - buitenkoer

Werken
Publicatie datum
06-04-2017
Aanbestedende overheid
Regie Der Gebouwen, Operationele Dienst Brussel | 1060 Brussel, BE | Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
Opdrachtcodes (CPV)
44114250 - Betonplaten
Korte inhoud
BRUSSEL,FOD FEDERAAL WETENSCHAPSBELEID - Vervangen van verzakte betonplaten - buitenkoer
truck tower-crane sharing